Ek het Skillspro op hoërskool as ‘n hoofvak gehad, want ek was van plan om in die rekenaar rigting verder te studeer.  Op daardie stadium het my skool net Microsoft Office 2000 op die rekenaars gelaai gehad.  Alhoewel dit aanvanklik moeilik was om te leer hoe om die programme tot hulle volle potensiaal te gebruik, het ek dit steeds geniet.

Ek is tans klaar met my eerste jaar van têrsiere studies en het my MTA met Adobe suksesvol voltooi.  Gedurende die jaar was ek verplig om Microsoft Office 2010 se Excel, Word, PowerPoint en Outlook onder die knie te kry, want ek moes daaroor eksamen skryf.  Gelukkig was dit vir my maklik, want ek het alles al gedurende my SkillsPro jare geleer en het basies net nodig gehad om te leer op watter ribbon sekere goed lê.  Dit was ook vir my moontlik om aan ‘n paar klasmaats sekere Excel formulas te verduidelik, want die SkillSpro kennis wat ek opgebou het, het gemaak dat ek dit wat hulle in Kollege handboeke probeer verduidelik het, snap.  Vir databasisse het ons ‘n ander program gebruik, maar die grondslag begrippe wat Access in SkillsPro my geleer het, het gemaak dat ek makliker verstaan waaroor dit gaan. 

Om die waarheid te sê:  “Office 2010 was a breeze, because of my Skillspro background.” “Keep up the good work!!”

 ‘n Oud student

Anja du Toit