Verslag: Future Fun caps


Opvoeders reg oor Suid-Afrika voel dikwels dat die KABV ‘n onsamehangende beleid is wat hopeloos te veel inhoud dek. Ons vind dit egter moeilik om die dokument sorgvuldig te implementer en raak dikwels mismoedig wanneer ons die inhoud besigtig.


Danksy die Ruperts stigting, Skillspro en Future Fun Caps, sien opvoeders nou lig aan die einde van die lang donker tonnel. Die bekendsteling en implementering van hierdie program verskaf vreugde, verjeuging in ons harte en klaskamers.
FFC som ons tradionele beleid op en vergemaklik ons taak as opvoeders. Vandat FFC aan ons bekend gestel is, vind daar weer en meer leer plaas in ons klaskamers.


Die program is baie maklik om te gebruik en beskik oor alle moontlike voordele vir beide opvoeders en leerders. FFC is ‘n veelsydige produk. Die leermateriaal is aanloklik, kleurvol en beskik oor alle kwaliteite om leerders se kognitiewe denkwyse te ontwikkel. Hierdie program is ‘n pioneer om alle vlakke van leer, alle leertegnieke en alle leer areas te dek.


Die Inkorperering en implementering van video’s maak lesse kreatief en maak voorsiening vir die visuele en audiotoriese leerders. Geen internet onderbrekings kan die gebruik van hierdie program stuit nie. Die vorige graad se werk kan dien as intervensie vir die huidige graad. Die lesse en onderwerpe is interaktief. Die speletjies by Wiskunde se hoofrekene help defnitief met die spoed van denke en ook met drilwerk.


Die manier hoe hierdie program saamgestel is, bied groot hulp vir die beplanning van lesse en sal leerders se punte aansienlik verbeter. Die program maak die implementering van die CAPS document makliker en sal defnitief ‘n aanwins vir enige skool in Suider-Afrika wees, indien hulle slim genoeg is om Future Fun Caps aan te skaf.


Dankie Future Fun Caps
Mr. J. Meintjies
Wes-Eind Primêre skool.